Minden rendben.
Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület

Hírek

FELHÍVÁS - Jelölő bizottsági tájékoztató
Létrehozva: 2022. január 22. » Kategóriák: Felhívások

Tisztelt Horgásztársak, Egyesületi Tagok!

Az egyesület vezetőségének mandátuma 2022-ben lejár, így a 2022. évi Közgyűlésen tisztségviselő választás is történik. A tisztségekre szükséges jelöltet/jelölteket állítani.

A vezetőség kérte a jelölő bizottságot, hogy 2022. évi közgyűlésre végezze el a jelölésekkel kapcsolatos tevékenységét, az egyesületi munka folyamatosságának fenntartása érdekében.

A jelölő bizottság kéri az egyesületi tagságot, amennyiben az alapszabályban szereplő feltételeknek megfelelő személy jelölését kívánja valamely tag megtenni, azt a 2022. évi jegykiadási napokon tegye meg. A jegykiadási alkalmakon a jelölőbizottság tagjai támogatják a jelölési folyamatot. Tagnyilvántartó ív aláírása után kapja kézhez a jelölő lapot, melyet kitöltve a helyszínen elhelyezett, lezárt urnába kell bedobni.

„Vezetőségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá.

Az elnökség tagja az lehet:
a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki magyar vagy külföldi állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

A Felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja, akivel szemben az elnök tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Jeloles_tajekoztato_2022.pdf

 

Együttműködésüket és támogatásukat köszönve! Üdvözlettel PAHE Jelölő Bizottság és Vezetőség

 

Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület 7032 Paks, Pf. 20 E-mail: horgasz@npp.hu
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezen cookie-k kezelése az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A működéshez szükséges cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés.
Bővebb tájékoztatásért kérjük olvassa el Cookie tájékoztatónkat!
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
PHPSESSID
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Cookie beállítások